XXV Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (PRPI)

Foto Co. Kasia Boguszewicz 2001, KRUK na tle zachodzącego Słońca
widziany obiektywem aparatu
Darka Kachlaka (Bluewinda)

Nowa Wieś Ujska, 20-29 lipca 2001

foto Co. Dariusz Kachlak 2001, Organizator Zlotu wraz z członkami Tradycyjnych Stowarzyszeń zaprasza do wzięcia udziału w Zlocie foto Co. DRK 2001, tańce podczas uroczystego otwarcia Zlotu

foto Co. DRK 2001, tańce podczas uroczystego otwarcia Zlotu foto Co. DRK 2001, SAT-OKH (siedzi, w pióropuszu) tuż przed otrzymaniem honorowego staffu od członków Tradycyjnych Stowarzyszeń foto Co. DRK 2001, tańce podczas uroczystego otwarcia Zlotu

foto Co. DRK 2001, SAT-OKH właśnie otrzymał staff, symbol podziękowania od tradycyjnych Stowarzyszeń za jego wkład w rozwój Ruchu Przyjaciół Indian w POlsce

foto Co. Kasia Boguszewicz 2001, tipi wieczorem... foto Co. DRK 2001, tipi wieczorem... foto Co. DRK 2001, tipi wieczorem...

foto Co. Kasia Boguszewicz 2001, tipi wieczorem


Własność Anna W., Wypatrując...

Własność Anna W., obóz wieczorem...