Prokurator broni Peltiera

Po raz pierwszy w historii liczącej już blisko ćwierć wieku sprawy Leonarda Peltiera złożono w sądzie okręgowym w Topeka w stanie Kansas petycję zaskarżającą odmowną decyzję Komisji ds. Zwolnień Warunkowych w sprawie warunkowego zwolnienia tego przywódcy Ruchu Indian Amerykańskich (AIM), skazanego w wyniku kontrowersyjnego procesu na podwójne dożywocie za zamordowanie dwóch agentów FBI podczas strzelaniny w rezerwacie Pine Ridge w czerwcu 1975 roku. Jest to - prowadzona równolegle ze staraniami o ułaskawienie Peltiera przez prezydenta Clintona - pierwsza próba doprowadzenia do ponownego rozpatrzenia jego sprawy przed sądem od czasu ostatniej nieskutecznej apelacji w 1993 roku.

Leonard Peltier, uważany za więźnia politycznego przez Amnesty International, która domaga się jego natychmiastowego bezwarunkowego zwolnienia, jest najbardziej znanym symbolem dyskryminacji tubylczych Amerykanów oraz niesprawiedliwości i bezduszności aparatu sprawiedliwości w USA.

Przyznając, iż "oskarżenie wykazało brak jakiegokolwiek bezpośredniego dowodu, że osobiście uczestniczył Pan w egzekucji dwóch agentów FBI…" Komisja odmówiła rozpatrzenia wniosku o warunkowe zwolnienie Peltiera stwierdzając, iż ten dowodzący konsekwentnie swej niewinności obrońca praw Indian "podjął rozmyślną decyzję nie brania na siebie kryminalnej odpowiedzialności za popełnione przestępstwo".

Petycję w obronie Leonarda Peltiera złożył 4 czerwca 1999 r. były Prokurator Generalny USA, prawnik Ramsey Clark, autor przedmowy do opublikowanych ostatnio wspomnień Peltiera "Zapiski więzienne: moje życie jest moim Tańcem Słońca". Clark kwestionuje jako nielegalną, błędną, arbitralną, nieprzemyślaną i niekonstytucyjną decyzję Komisji ds. Zwolnień Warunkowych o wyznaczeniu następnego posiedzenia w tej sprawie na grudzień 2008 roku - 6 lat po wyznaczonej przez Kongres dacie likwidacji instytucji Komisji. Krytykuje też naruszenie prawa oskarżonego do sprawiedliwego sądu oraz odmowę uznania przez Komisję złego stanu zdrowia Peltiera jako istotnej okoliczności przemawiającej za jego zwolnieniem.

Oprac. Marek Nowocień

Polska Grupa Poparcia Leonarda Peltiera