Indianie radzą...

czyli indiańska strona o tym, jak oceniać "indiańskie" strony w Internecie


polskie streszczenie angielskich pytań ze strony powyżej:

+ czy zbyt wysoki poziom techniczny strony nie ogranicza nadmiernie dostępu do oglądanej strony osobom o przeciętnych możliwościach sprzętowych?

+ czy oglądana strona jest przejrzysta, dobrze zorganizowana i wystarczająco szybko się wczytuje?

+ czy oglądana strona jest aktualna, wystarczająco często poprawiana i uzupełniania, zawiera działające linki i daty aktualizacji lub listę nowości?

+ czy jasny jest cel oglądanej strony, a jej zawartość zgadza się z deklaracjami właścicieli?

+ linki do jakich stron znajdują się na oglądanej stronie i jaka jest jakość tych stron?

+ czy wiadomo, kto jest właścicielem i autorem strony, i znany jest jego e-mail i/lub telefon?

+ czy adres serwera lub e-mail mówi coś o rodzaju, formie organizacyjnej lub siedzibie właścicieli danej strony?

+ jeśli właściciele strony twierdzą, ze reprezentują poglądy jakiegoś plemienia lub organizacji, czy istnieje możliwość sprawdzenia tego twierdzenia?

+ czy jeśli właściciele oglądanej strony podają się za Indian, to podają też plemię, z którego pochodzą, a dane na ten temat są dokładne i poprawne?

+ czy oglądana strona oferuje coś, reklamuje, sprzedaje, zachęca lub przekonuje do czegoś, a jeśli tak, to czy jest to oczywiste od początu dla oglądającego?

+ czy zawartość strony przedstawiana jest z tubylczego, "obiektywnego", czy nie-tubylczego punktu widzenia, a prezentowane argumenty wydają się być do przyjęcia, lub przynajmniej do dyskusji?

+ czy ilustrujące oglądaną stronę elementy graficzne, rysunki i fotografie nie są obraźliwe, ośmieszające lub rasistowskie, a autorzy mają prawo do ich publikowania na swojej stronie?

+ czy teksty publikowane na oglądanej stronie zawierają informacje o ich autorze i pochodzeniu i mają prawo być zamieszczone na oglądanej stronie, czy są kompletne i dobrze przetłumaczone?

+ czy informacje, indiańskie opowieści i pieśni znajdujące się na oglądanej stronie są przeznaczone do publicznej wiadomości, a ich publikacja nie jest nadużyciem, profanacją lub kradzieżą?

+ czy wiadomo jaka jest na temat oglądanej strony opinia samych Indian (zwłaszcza przedstawicieli tych, których najbardziej dotyczy jej treść)?

+ czy, jeśli właściciele oglądanej strony oferują coś "indiańskiego", to znane jest - lub możliwe do sprawdzenia - źródło pochodzenia (twórcy) oferowanych rzeczy, czy jest to oferta moralna oraz zgodna z prawem, i znane jest - oraz wiarygodne - przeznaczenie zysków z transakcji?

+ czy oglądana strona nie oferuje na sprzedaż przedmiotów, obrzędów, sposobów poznawania wiedzy lub duchowości w sposób budzący wątpliwości etyczne, niezgodny z wolą tubylczych przedstawicieli i autorytetów, lub świadczący o działalności dla zysku, władzy lub fałszywego prestiżu?

+ czy oglądana strona nie zawiera czegokolwiek innego, co budzi Twoje wątpliwości, jest niezgodne z ogólnie dostępną wiedzą lub świadczy o braku staranności, profesjonalizmu, wiarygodności i dobrych intencji właścicieli?
Indianie z różnych stron...

Powrót do strony głównej PRPI