Ustalenia

Konferencji Organizacyjnej

Leonarda Peltiera

25-27.06.1999

Uniwersytet Indiańskich Narodów Haskell

Najważniejsze kwestie, których dotyczyć będą działania zaproponowane i zaakceptowane podczas czerwcowej międzynarodowej konferencji na rzecz indiańskiego więźnia politycznego Leonarda Peltiera to: starania o prezydencki akt łaski, petycja kwestionująca negatywną decyzję Komisji ds. Zwolnień warunkowych, leczenie Leonarda, kampania w Kongresie USA, wiosenne obrady Komisji ds. Zwolnień i działania międzynarodowe. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom możemy stworzyć z kampanii na rzecz uwolnienia Leonarda Peltiera silny ruch. Sugerowany przez nas plan działania buduje wydarzenie na wydarzeniu, a o jego sile stanowią stałość i koordynacja.

Lato 1999: dzielcie się informacjami o strategii opracowanej na konferencji z waszą siecią, przyjaciółmi, rodziną, itp. Rozpocznijcie planowanie konkretnych działań. Jeśli nie jesteście jeszcze zarejestrowani jako osoba kontaktowa, Grupa Poparcia, organizacja wspierająca Komitet Obrony Leonarda Peltiera (LPDC) - skontaktujcie się z nami. Jeśli uczestniczycie w jakiejkolwiek publicznej akcji dotyczącej ochrony mniejszości lub praw więźniów, brutalności policji, obrony środowiska, spraw Ludów Tubylczych, itp. starajcie się zaznaczyć swoją obecność jako osoby wspierającej Leonarda Peltiera. Niech inni sympatycy Peltiera wiedzą gdzie i kiedy jesteście. Na przykład 3 i 4 lipca w Filadelfii odbędzie się duża demonstracja i akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego zorganizowana przez MOVE i Międzynarodową Rodzinę i Przyjaciół Mumii Abu Jamala (murzyńskiego więźnia politycznego skazanego na karę śmierci). Będą tam Bill i Hilary Clinton, wiceprezydent Al Gore i Prokurator Generalny Janet Reno. Clinton zaprosił tam byłego więźnia politycznego z Chin i dlatego ważne jest ujawnienie, że także w USA są więźniowie polityczni tacy, jak Mumia i Leonard.

12.09.1999: 55. urodziny Leonarda Peltiera. LPDC proponuje skupienie się na dotarciu do opinii publicznej i zbieraniu funduszy. Podkreślajcie, że Leonard spędził w więzieniu prawie połowę swego życia za zbrodnię, której nie popełnił. Jego zdrowie pogarsza się, zaś jego wnuki są już dorastającymi nastolatkami. Ważne jest, by ludzie zrozumieli, jak pilna jest to sprawa. Organizujcie pokazy filmów wideo, prelekcje, odczyty, koncerty z występami mówców, rozprowadzajcie ulotki i organizujcie punkty informacyjne w miejscach publicznych. Namawiajcie lokalne gazety, stacje radiowe i telewizyjne do zajęcia się tego dnia sprawą Peltiera. Następnego dnia spróbujcie dotrzeć do szkół, uniwersytetów, centrów handlowych, itp. w celu rozprowadzania informacji o sprawie Peltiera i zbierania głosów poparcia. Propagujcie plan jesiennych akcji LPDC.

12.10.1999: Międzynarodowy Dzień Solidarności z Tubylczymi Ludami Obu Ameryk. W tym symbolicznym dniu organizowane jest wiele imprez na rzecz Ludów Tubylczych. Jeśli coś takiego organizowane jest w twojej okolicy, postaraj się, by poruszona została także sprawa Leonarda. Jeśli nic się nie dzieje, spróbuj sam zorganizować coś tego dnia dla Peltiera i Tubylczych Ludów obu Ameryk.

Listopad 1999: Krajowy Miesiąc Tubylczych Amerykanów. M.in. działania w Waszyngtonie mające na celu zyskanie poparcia członków Kongresu dla prezydenckiego aktu łaski i/lub warunkowego zwolnienia oraz jesiennych przesłuchań w Kongresie w sprawie Leonarda. To ostatni grudzień Clintona jako prezydenta - i tradycyjny okres ułaskawień - przypomnijmy o tym mediom, Kongresowi i administracji. By nasze działania odniosły skutek, musimy być widoczni przez co najmniej dwa tygodnie. Zaczniemy od delegacji laureatów Pokojowej Nagrody Nobla poprowadzonej do Białego Domu przez Rigobertę Menchu, światowej sławy obrończynię Majów z Gwatemali i ambasadorkę dobrej woli przy UNESCO. Liczymy na pomoc znanych postaci, przedstawicieli plemion, organizacji pozarządowych i tubylczych delegacji z całego świata. W kolejnych tygodniach proponujemy widoczne działania kulturalne, modlitwy i przemówienia przed Białym Domem oraz nocne czuwania. W celu zwrócenia uwagi Leonard zaproponował rozbicie tipi pod Białym Domem. Rozważamy też możliwość jednodniowego powwow.

10.12.1999: Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia podpisano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Tego dnia możemy przypomnieć wszystkim agencjom rządowym, że Stany Zjednoczone podpisały tę Deklarację, a przetrzymywanie Leonarda i pozbawianie go prawa do właściwej opieki medycznej narusza jej postanowienia. Dzwońcie i faksujcie do polityków. Wyślijcie do nich lub przekażcie im osobiście przygotowane wcześniej listy i petycje. Jeśli jesteście z zagranicy, skoncentrujcie wasze działania na Białym Domu i ambasadach USA. Niech będzie to skoordynowana akcja o międzynarodowym zasięgu. Jest to szczególnie ważna data, gdyż będzie to ostatnia okazja Billa Clintona do okazania prezydenckiego aktu łaski w okresie Bożego Narodzenia.

Styczeń 2000: rozpocznijcie kampanie pisania listów do Komisji ds. Zwolnień Warunkowych z poparciem dla uwolnienia Leonarda. Odpowiednio wcześnie opublikujemy wzór takiego listu. Posiedzenia oczekujemy w maju.

6.02.2000: Międzynarodowy Trybunał w sprawie Leonarda Peltiera, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley. Chcemy zorganizować trybunał, przed którym wystąpiliby świadkowie aktów terroru w Pine Ridge, ludzie zastraszani przez FBI, prawnicy i specjaliści od nielegalnych operacji rządu, itp. Międzynarodowy przedstawiciel LPDC Bobby Castillo gotów jest podjąć się koordynacji, ale potrzebuje dobrego zespołu do współpracy, gdyż będzie w tym czasie podróżował do ONZ. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na organizację Trybunału pozostało niewiele czasu i być może będziemy musieli przełożyć go na 12.10.2000, kiedy to - jak mamy nadzieję - Leonard mógłby zeznawać jako świadek. Jeżeli nie będzie Trybunału 6 lutego, to Sieć Poparcia Peltiera z Północnego Zachodu organizuje wówczas doroczną demonstrację na granicy USA i Kanady, i być może byłaby to okazja do podobnych demonstracji wzdłuż całej granicy i pod kanadyjskimi placówkami dyplomatycznymi w proteście przeciwko nielegalnej ekstradycji Peltiera z Kanady.

21-26.06.2000: 21 czerwca to Międzynarodowy Dzień Modlitwy. Co roku Arvol Looking Horse i inni tradycyjni tubylcy gromadzą się na ceremoniach na rzecz pokoju. Tym razem będzie to 25. rocznica incydentu w Oglala. Dlatego sugerujemy sześciodniowe modlitwy, posty, czuwania, itp. przed Białym Domem i budynkami FBI.

26.06.2000: Międzynarodowy dzień Solidarności z Leonardem Peltierem w 25. rocznicę incydentu w Oglala. Trudno przewidzieć, co wydarzy się w sprawie Peltiera do tego czasu. Niektórzy ludzie z Dakoty Pd. myślą o uroczystościach w Oglala, w rezerwacie Pine Ridge, inni sugerują koleją demonstrację w Waszyngtonie. Dajcie nam znać, co o tym myślicie.

4.07.2000: możliwa organizacja akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.

14.08.2000: demonstracja na Krajowej Konwencji Demokratów w Los Angeles.

Sieć Pogotowia: musimy stworzyć sieć pogotowia w celu skutecznej i szybkiej reakcji na zagrożenie zdrowia Leonarda i na wypadek przesłuchania w sprawie petycji w Kansas. Poszukujemy ludzi dysponujących środkami transportu, gotowych pojechać do Kansas, lub stworzyć sieć kontaktów telefonicznych w razie przeniesienia lub zagrożenia Leonarda.

Międzynarodowa działalność LPDC

Komitet Obrony Leonarda Peltiera i skupione wokół niego Grupy Poparcia będą nadal prezentować sprawę Peltiera na arenie międzynarodowej i starać się o badanie postępowania USA przez agendy ONZ, przedstawicieli władz innych państw i uznane organizacje międzynarodowe broniące praw człowieka (NGO).

23-26.07.1999: posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ludności Tubylczej w siedzibie ONZ w Genewie. Międzynarodowy przedstawiciel LPDC przedstawi bieżącą sytuację Leonarda i nawiąże kontakt z tubylczymi delegatami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie listopadowej akcji w Waszyngtonie.

2-27.08.1999: posiedzenie Podkomisji ds. Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości w siedzibie ONZ w Genewie. LPDC zwróci się do organizacji pozarządowych o statusie konsultacyjnym przy ONZ o poruszenie sprawy Leonarda (zwłaszcza problemu odmowy właściwego leczenia) i o przyjęcie stosownej rezolucji. Przed rokiem Leonard został oficjalnie ogłoszony Obrońcą Praw Człowieka. ONZ stworzyła nowy system nadzoru przestrzegania praw takich ludzi i będziemy nalegać na wykorzystanie go w sprawie Leonarda.

Sierpień 1999: Bobby Castillo, międzynarodowy przedstawiciel LPDC, odbędzie kolejną podróż po Europie w celu zyskania nowego poparcia i spotkania się z członkami Grup Poparcia i innych organizacji wspierających.

13-17.09.1999: posiedzenie Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Aresztowań w siedzibie ONZ w Genewie. Leonard i LPDC muszą nawiązać kontakty z tą grupą i zwrócić się o zbadanie jego sprawy. Musimy też znaleźć odpowiednie organizacje pozarządowe do takich kontaktów.

18-29.10.1999: posiedzenie Grupy Roboczej ds. Projektu Deklaracji o Prawach Ludów Tubylczych w siedzibie ONZ w Genewie. LPDC nawiąże dalsze kontakty z delegacjami tubylczymi i organizacjami humanitarnymi w celu poparcia listopadowej akcji na rzecz Leonarda.

Marzec-kwiecień 2000: posiedzenie Komisji Praw Człowieka ONZ. LPDC będzie kontynuować lobbying przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych w celu doprowadzenia do delegowania Specjalnego Sprawozdawcy ds. Tortur i Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Aresztowań na wspólny wyjazd do USA w celu zbadania administracji sądowej w tym kraju, sprawy Leonarda Peltiera i 1,8 miliona innych więźniów w USA. Uwaga: jeśli jesteście członkami władz lub członkami organizacji pozarządowych ze statusem konsultanta ONZ (kategoria ECOSOC II), postarajcie się, by wasza organizacja pomogła nam i zajęła się sprawą Leonarda. Potrzebujemy także pomocy studentów i profesorów prawa oraz prawników specjalizujących się w prawie międzynarodowym, którzy mogliby pomóc nam w naszej pracy.

Delegacje odwiedzające Leonarda: LPDC pracuje także nad kolejnymi wizytami w Więzieniu Federalnym Leavenworth, podobnymi do niedawnej misji Danielle Mitterand, żony byłego premiera Francji i przewodniczącej francuskiej organizacji humanitarnej France Libertes. Rigoberta Menchu Tum ogłosiła, że zorganizuje w październiku lub listopadzie wizytę laureatów Pokojowej Nagrody Nobla u Leonarda. Członkowie Parlamentów Kanady, Meksyku, Belgii i Parlamentu Europejskiego wyrazili pragnienie przyjazdu do Leavenworth. Staramy się ponadto, by różne inne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką praw człowieka i więźniów zbadały sprawę i spotkały się wkrótce osobiście z Leonardem.

Przełożył Marek Nowocień

Polska Grupa Poparcia Leonarda Peltiera