Sacred Run - Australia 2000

Święty Bieg jest międzynarodowym, wielokulturowym duchowym biegiem sztafetowym, kierowanym przez tubylczych Amerykanów, a otwartym na przedstawicieli innych narodów i kultur akceptujących jego przesłanie, ze "Wszelkie Życie jest Święte".

Święte Biegi organizuje od 1978 r. znany tubylczy działacz ludu Anishinabe (Ojibwa), współzałożyciel i od 32 lat przywódca Ruchu Indian Amerykańskich (AIM), artysta, aktor - a ostatnio także właściciel firmy sprzedającej zdrową żywność (m.in. indiański dziki ryż i syrop klonowy) - Dennis J. Banks (znany też jako Nowacumig). Współpracownikami i dyrektorami założonej przez Dennisa Banksa Fundacji Świętego Biegu są: Fred Morgan (Anishinabe), Emmet Eastman (Dakota), Greg Sutterlict (Yakima) i Sue Andrew z Australii.

Po raz pierwszy Święty Bieg gościł w Australii w 1993 r., pokonując 6000 km i odwiedzając liczne tubylcze i nie-tubylcze społeczności kontynentu. Powstała w rezultacie australijska Fundacja Świętego Biegu promuje ideę Biegu na tym kontynencie, a zarazem zajmuje się takimi lokalnymi problemami, jak masowa wycinka drzew na terenach Aborygenów oraz duża ilość samobójstw i uzależnień u młodych australijskich tubylców.

Celem Fundacji w Australii jest zachęcanie młodych ludzi do przyjmowania stylu życia wolnego od uzależnień, promowanie kulturowej różnorodności i programów odbudowy lasów poprzez organizowanie lokalnych biegów połączonych z działaniami edukacyjnymi, ceremoniami, imprezami kulturalnymi i akcjami sadzenia drzew. Wszystkie imprezy Fundacji są wolne od alkoholu, narkotyków i przemocy.

Tegoroczny Święty Bieg - Australia 2000, organizowany pod hasłem "Dla Ziemi i Życia - Dla Przyszłych Pokoleń", rozpoczął się 1 czerwca Sydney, a jego zakończenie planowane jest 26 sierpnia, po pokonaniu ponad 13000 km przez centralną, północną i wschodnią część kontynentu, w tym samym mieście, tuż przed rozpoczęciem (podczas trwania) Olimpiady.

Celem biegu jest spotykanie się i zacieśnienie dotychczasowych kontaktów z tubylczą ludnością Australii, by wspólnie, w duchowy sposób, zwrócić uwagę mieszkańców kontynentu na problemy dotyczące nie tylko Aborygenów, ale także przyszłych pokoleń.

Mimo zaproszenia od organizatorów australijskiego Świętego Biegu i próby pozyskania sponsorów dla tego kosztownego przedsięwzięcia, polskim przyjaciołom Indian nie udało się tym razem dołączyć do międzynarodowego grona jego uczestników.

Cień

 

 

"Duchowość jest podstawą naszego zamiaru. Ona kieruje naszym codziennym życiem w każdej godzinie, każdego dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl istnienia. Ten cykl jest święty. Wszelkie życie jest święte. Wszystkie żywe stworzenia: ludzie, ptaki, drzewa, rośliny, ryby i owady są święte. I sama Ziemia, która jest Matką wszelkiego istnienia, także jest święta."

Dennis J. Banks (Anishinabe), międzynarodowy dyrektor i trener Świętego Biegu

 

 

Więcej o Świętych Biegach można znaleźć w internecie na stronie http://members.aol.com/Nowacumig/run.html lub pisząc pod adres: Sacred Run Foundation Inc., P.O. Box 315, Newport, Kentucky 41071, USA