DZIESIĘĆ INDIAŃSKICH PRZYKAZAŃ

1. B±dĽcie blisko Wielkiego Ducha.

2. Szanujcie się wzajemnie.

3. Pomagajcie sobie wzajemnie.

4. B±dĽcie uczciwi.

5. Róbcie to co jest prawe.

6. Utrzymujcie swoje ciało i umysł w zdrowiu i sile.

7. Miejcie szacunek dla Ziemi i wszystkich form życia.

8. Dbajcie o samych siebie i nie b±dĽcie zależni od nikogo.

9. Dzielcie się sw± prac± dla dobra innych.

10. Dbajcie o dobro wszystkich - współpracujcie ze sob±.

Strona główna; Literatura