WIERSZE Indian i indianistów

(tzn. i osób piszących w klimacie. Jest to krótki wybór utworów z "Antologi poezji indiańskiej", która niestety dotychczas jeszcze nie została wydana, ale liczę, iż znajdę na to sposób i możliwości - będę wdzięczny za pomoc!)

 

Poznania mnie - moim Rodzicom

Wstęp

"Indianie wierzą w moc słowa, jego sens i prawdę. Poezja nazywa rzeczywistość w jakiej się dzieje. Dzięki cyklicznej koncepcji czasu jaką wyznają Indianie, zdarzenia zaistniałe w przeszłości pojawiają się ponownie. Słowa są ogniwami kręgu, łączą to co było z tym, co dopiero będzie."*

Poniższa antologia poezji indiańskiej powstała z potrzeby zebrania w jednym tomie jak największej ilości utworów, które na przestrzeni lat ukazały się w różnych wydawnictwach w języku polskim. Należy zdać sobie sprawę z tego, iż poezja indiańska nie jest znana szerokiemu kręgowi Czytelników w Polsce, a dotarcie do osób mających kontakt z indianistyką, również może przysparzać problemów. Celem tej publikacji jest więc przybliżenie możliwie dużej publiczności tego, co Indianie stworzyli na polu literatury, choć jest to jedynie część dużego dorobku w kwestii słowa.

Literatura indiańska to również legendy i opowieści towarzyszące długim wieczorom spędzanym przy ognisku, podania o zamierzchłych czasach, o stworzeniu świata, ludzi, Ziemi, również o czekającej przyszłości. Wszelkim spotkaniom towarzyszyły także różne pieśni, zależnie od okazji były to pieśni obrzędowe, albo po prostu śpiewano dla przyjemności. Ich specyfika nadaje im do dziś szczególnego charakteru. Warto z pewnością wspomnieć o sztuce krasomówczej Indian, spokojnej, zawsze jednak barwnej i obrazowej, w słowach prostej "ale do serca trafiającej." Można założyć, że sposób myślenia Indian, ich poszanowania dla Matki Ziemi, stosunki między członkami rodziny i ludu, są mało znane polskiemu czytelnikowi, bądź oparte na stereotypach pochodzących z westernów, lub książek nie zawsze ilustrujących rzeczywistość. W ostatnich latach jednak zmienia się globalnie podejście do tubylczych mieszkańców Ameryki, zaczyna się zauważać i doceniać ich wkład w ogólnoludzki rozwój. Chociaż często również i dziś Indianie są dyskryminowani i prześladowani, zmienili swój sposób walki o swoje prawa na rzecz właśnie często literatury. Utwory w tym zbiorze nawiązują do rozmaitych wydarzeń, od legendarnych bohaterów i stworzenia świata, poprzez rozważania o życiu, do faktów historycznych i współczesności. W antologii znalazło się również trochę miejsca dla polskich Przyjaciół Indian, którzy tworzą w indiańskim duchu. Nie są to z pewnością jedyni, którzy piszą w ten sposób, ale istnieją problemy z dotarciem do osób chcących podzielić się otwarcie swoją twórczością. Tych, których zainteresowała treść poniższego zbioru, a także pragnących poszerzyć swoją wiedzę na poszczególne tematy, polecam publikacje zamieszczone w bibliografii na końcu książki.

Warszawa, lipiec 1998

Dariusz Robert Kachlak

*Fragment wstępu do "Część piąta. Poezja." w "Tylko Ziemia Przetrwa...; Mała antologia dawnej i wspczesnej literatury Indian Ameryki Północnej, oprac. Leszek Michalik, Sztum 1992

.

MM, AL, Doleź, IZU - dziękuję za Waszą poMOC.

 

 

ANNA

BOB BACON

JOSEPH BRUCHAC

JACK D. FORBES

LESLIE CARL HIGH ROCK

DARIUSZ R. KACHLAK

MAURICE KENNY

MARCIN KOC

JAN ŁAŻEWSKI

DUKE REDBIRD

NORMAN H. RUSSELL

CAROL SNOW

ROBERT SWANSON

TEN CO NIE JEDEN RAZ SŁUCHAŁ PTAKÓW O ŚWICIE

Literatura