NAMA '99

Lista laureatów
Muzycznych Nagród Tubylczych Amerykanów
(Native American Music Awards)
6 listopada 1999
Popejoy Hall, Albuquerque, NM