Indianie jako temat w nauce polskiejWykaz na podstawie danych z portalu http://nauka-polska.pl/ (tam też więcej szczegółów, ale nie teksty... Sad )1. Indianie w polskich rozprawach doktorskich i habilitacyjnych

Janusz Bajowski, doktor nauk teologicznych, 1998
Boliwijska misja krakowskiej prowincji franciszkanów. Ocena metody misyjnej w świetle pięciowiekowej tradycji ewangelizacyjnej Zakonu.

Jorge Raul Barriga-Bedoya, doktor nauk humanistycznych, 1998
Od indygenizmu do indianizmu: proces transformacji koncepcji indiańskości we współczesnym Ekwadorze

José Antonio Espada Belmonte, doktor nauk humanistycznych, 2000
Problemas del estudio, protección y de la conservación de la arquitectura incaica en las regiones semiáridas de la alta sierra: Proyectos Condesuyos y Churajón, Andes Peruanos del Sur

Janusz Brzozowski, doktor nauk teologicznych, 2001
Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji paragwajskiej w latach 1604-1767

Alicja Froń, doktor nauk humanistycznych, 2005
Obrazy Indian w społeczeństwie amerykańskim

Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, doktor nauk humanistycznych, 1992
Kultura muzyczna metropolii inkaskiej (rola kronik hiszpańskich XVI i XVII wieku w etnomuzykologii obszaru andyjskiego)

Bartosz Hlebowicz, doktor nauk humanistycznych, 2004
Formowanie się współczesnej tożsamości etnicznej u Indian ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nanticoke Lenni-Lenapowie z New Jersey i Oneidowie ze stanu Nowy Jork

Zdzisław Mach, doktor nauk humanistycznych, 1985
Kultura i osobowość w amerykańskiej antropologii kulturowej

Jadwiga Maszewska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2001
Between Center and Margin. Contemporary Native American Women Novelists: Leslie Marmon Silko and Louise Erdrich (Pomiędzy centrum a obrzeżem. Współczesne amerykańskie pisarki pochodzenia indiańskiego: Leslie Marmon Silko i Louise Erdrich)

Zbigniew Mazur, doktor nauk humanistycznych, 1993
The Culture Contact: The Indian Impact on the Transformation of English Culture in Colonial Virginia, 1622-1677

Dariusz Robert Mazurek, doktor nauk teologicznych, 2006
Między inkulturacją a synkretyzmem religii quechua w południowych Andach peruwiańskich

Piotr Stanisław Nawrot, doktor habilitowany nauk teologicznych, 2002
Indigenas y Cultura Musical de las Reduccioned Jesuiticas (Indianie i kultura muzyczna w Redukcjach Jezuitów)

Magdalena Niemczyk, doktor nauk humanistycznych, 2005
Kwestionowanie kultury. Etniczność i wielokulturowość w pisarstwie współczesnych Indian amerykańskich

Ewa Nowacka-Chiari, doktor nauk biologicznych, 1994
Charakterystyka antropologiczna Indian plemienia Kuna z Panamy

Karol Piasecki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2000
Estructura antropologica del Peru prehispanico

Magdalena Anna Piechota, doktor nauk humanistycznych, 2000
Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w reportażu polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego

Zdzisław Rakoczy, doktor nauk teologicznych, 1993
Inkulturacja Ewangelii oraz ewangelizacja kultury Indian Shuar

Jarosław Rokicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2004
Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Beata Skwarska, doktor nauk humanistycznych, 2004
Literatura przetrwania. Trzy formy współczesnego pisarstwa tubylczoamerykańskiego

Henryk Szymiczek, doktor nauk teologicznych, 1999
Problem eklezjalny tożsamości wspólnot podstawowych w Kościele lokalnym na przykładzie Ekwadoru

Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska, doktor nauk humanistycznych, 1990
Tkactwo Indian Keczua i jego tradycje historyczne

Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 2004
Być kobietą w Ekwadorze

Ryszard Zenon Tomicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 1992
Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty

Piotr Walasek, doktor nauk humanistycznych, 2003
Bohater amerykańskiego Pogranicza w kulturze Stanów Zjednoczonych XIX w.

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, doktor nauk humanistycznych, 2005
Tradycyjna i współczesna rola kobiety w tubylczych społecznościach Boliwii na obszarze pozaandyjskim2. Badania naukowe (SYNABA) uwzględniające tematykę indiańską

Formowanie się współczesnej tożsamości etnicznej u Indian ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nanticoke Lenni-Lenapowie z New Jersey i Oneidowie ze stanu Nowy Jork
Kierownik pracy: dr Bartosz Hlebowicz
Instytucja wykonująca: Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Formowanie współczesnej tożsamości etnicznej u Indian ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nanticoke Lenni-Lenapowie z New Jersey i Oneidowie ze stanu Nowy Jork
Kierownik pracy: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Instytucja wykonująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Indigenas y Cultura Musical de las Reducciones Jesuiticas (Indianie i kultura muzyczna w redukcjach Jezuitów)
Kierownik pracy: ks. dr hab. Piotr Nawrot
Instytucja wykonująca: Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny

Kwestionowanie kultury. Etniczność i wielokulturowość w pisarstwie współczesnych Indian amerykańskich
Kierownik pracy: dr Magdalena Niemczyk
Instytucja wykonująca: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny

Od indygenizmu do indianizmu: proces transformacji koncepcji indiańskości we współczesnym Ekwadorze
Kierownik pracy: dr Jorge Barriga-Bedoya
Instytucja wykonująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny

Pomiędzy centrum a obrzeżem. Współczesne amerykańskie pisarki pochodzenia indiańskiego: Leslie Marmon Silko i Louise Erdrich
Kierownik pracy: dr hab. Jadwiga Maszewska
Instytucja wykonująca: Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny

Śmierć w społeczności pierwotnej. Studium tanatologiczne na przykładzie Indian karaibskich
Kierownik pracy: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Instytucja wykonująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacją misyjnej Indian Cuarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji pragwajskiej w latach 1604-1767
Kierownik pracy: ks. dr Janusz Brzozowski
Instytucja wykonująca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny


Co. Cień, grudzień 2006