Najnowsze dane o tubylcach z USA

Od ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego 2000 roku, w Stanach Zjednoczonych przybyło - według rządowych szacunków - ponad 200 tysięcy tubylców - Indian, Inuitów, Aleutów, tubylczych Hawajczyków i Wyspiarzy Pacyfiku. W roku 2000, kiedy to po raz pierwszy obywatele USA mogli deklarować pochodzenie od więcej niż jednej grupy rasowej, 4,1 mln osób zadeklarowało swoje tubylcze pochodzenie.

Zakładając roczny przyrost o 2,4% liczba amerykańskich Indian i Tubylców Alaski wzrosła do połowy 2003 roku o ponad 150 tysięcy, a przyjmując średni przyrost o 4% rocznie, liczba tubylczych Hawajczyków i Wyspiarzy Pacyfiku wzrosła w tym czasie z 943 tysięcy do ponad miliona.

Według szacunków Urzędu Statystycznego, blisko jedna trzecia amerykańskich tubylców ma mniej niż 18 lat, podczas gdy zaledwie 292 tysiące, czyli 7% Indian i Tubylców Alaski przekroczyło 65 rok życia.

W roku 2000 ponad 3 miliony ludzi zadeklarowały swoją przynależność plemienną, tym 738 tysięcy określiło się jako Cherokee, a 298 tysięcy jako Navajo. Następni w kolejności byli Indianie latynoamerkańscy, Choctaw, Sioux i Chippewa. Najliczniejsze plemię Alaski to Tlingit, liczące około 17 tysięcy osób.

Według danych Urzędu, nieco ponad pół miliona tubylców mieszka w rezerwatach i na innych terenach powierniczych o zbliżonym statusie, z tego 175 tysięcy w najliczniejszym w USA rezerwacie Navajo. Ponadto znaczna liczba tubylców z Alaski i Oklahomy mieszka na indiańskich terenach nie uznawanych za rezerwaty.

Najwięcej tubylców, bo ponad milion, mieszkało w roku 2000 w Kalifornii i Oklahomie. Ponad 100 tysięcy tubylców mieszkało także w dziewięciu innych stanach: Arizonie, Teksasie, Nowym Meksyku, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Karolinie Pn., Michigan, na Alasce i Florydzie.

Za najbardziej tubylczy stan można uznać Alaskę, gdzie 19% mieszkańców zadeklarowało w 2000 roku swoje tubylcze pochodzenie. Następne w kolejności były Oklahoma i Nowy Meksyk - oba z około 11%.

Na poziomie okręgów, najwięcej tubylców mieszkało w Okręgu Los Angeles (156 tysięcy), zaś najwększy odsetek tubylców - 50% - odnotowano w Okręgu Navajo, w Arizonie. Największa liczba Tubylczych Hawajczyków i Wyspiarzy Pacyfiku - 179 tysięcy - mieszkała oczywiście w Okręgu Honolulu na Hawajach.

Najnowsze dane Urzedu Statystycznego ujawniają zarówno pozytywne, jak i negatywne liczby. Wśród pozytywów - 381 tysięcy osób zadeklarowało się jako osoby mówiące którymś ze 175 żywych tubylczych języków. Najliczniejsze są osoby mówiące językiem navajo - 178 tysięcy. Wśród danych negatywnych są i takie, które mówią że tylko 55% tubylców (o 13% mniej niż średnia krajowa) ma własne mieszkania, a 14% tubylców w wielku 25 lat i więcej posiada wyższe wykształcenie (B.A.) zaś szkołę średnią (high school) ukończyło 75% z nich.

Na podstawie "Indian Country Today" z 4.11.2003 opracował Cień