Dyskryminacja w Dakocie Południowej

Foto: Chris Cozzone (http://www.prisonzone.com/prisonphoto/)

Indianie odsiadywali dłuższe niż Biali wyroki w więzieniach Dakoty Południowej przed wprowadzoną w 1996 roku reformą zasad warunkowego zwalniania wieźniów - ustaliła federalna Komisja Praw Obywatelskich w USA. Zdaniem inspektorów Komisji, po wprowadzeniu reformy różnice zanikły.

Przed zmianami, Indianie odsiadywali średnio 46% zasądzonego wyroku, podczas gdy Biali - tylko 41% (różnica ta wynosiła przeciętnie 54 dni). Dotychczasowe wyniki badań nie pozwalają na jednoznacznie określenie, czy przyczyną tego były uprzedzenia rasowe, czy też różnice dotyczące wykształcenia lub zatrudnienia obu grup więźniów. Dane takie mogą jednak znależć się w raporcie zapowiadanym na styczeń 2004 roku.

Z dotychczasowych analiz wynika, że Indianie w Dakocie Pd. byli skazywani przeciętnie na 1847 dni więzienia (czyli średnio na blisko pięć lat), zaś Biali - tylko na 1179 dni (czyli średnio na nieco ponad 3 lata). Nierówność w zasądzaniu wyroków jest oczywista, jednak jej szczegółowe przyczyny wymagają dalszych badań.

Były gubernator Bill Janklow zażądał opracowania raportu, gdy w 2000 roku Komisja Praw Obywatelskich stwierdziła liczne przykłady nierównego traktowania mieszkańców Dakoty Pd., w tym dyskryminowania Indian. Wprowadzone w ostatnich latach w systemie więziennictwa stanowego zmiany obejmują bardziej precyzyjne wytyczne co do tego, kiedy można udzielić warunkowego zwolnienia oraz zmniejszają swobodę podejmowania arbitralnych decyzji przez władze więzienne i urzędników decydujących o warunkowych zwolnieniach więźniów.

Oprac. Cień