Szkolny spór o flagę Irokezów

Flaga Konfederacji Irokezów nad Szkołą Narodu Onondagów w ich rezerwacie w stanie Nowy Jork

Flaga Konfederacji Irokezów, powiewająca nad szkołą średnią w miasteczku LaFayette w stanie Nowy Jork miała być symbolem rasowej wrażliwości i kulturowej różnorodności. Tymczasem nie wszyscy cieszą się z pomysłu jej wywieszenia, a niektórzy rodzice domagają się, by zrezygnować z tego pomysłu.

"Władze szkolne liczyły na większą integrację. Tymczasem osiągnęły segregację. Indiańscy uczniowie stali się specjalną grupą. Nasze dzieci czują się gorsze. Sądziłam, że wszyscy jesteśmy Amerykanami" - to typowa wypowiedź mamy jednego z uczniów, która zebrała ponad 100 podpisów pod petycją domagającą się zrezygnowania z pomysłu wywieszenia flagi, co miałoby nastapić 12 listopada. Protestujący rodzice domagają się lokalnego referendum w tej sprawie. Według dyrektora szkoły przeciwnicy wywieszenia flagi stanowią nieliczną mniejszość wśród 5000 mieszkańców miasteczka.

Chodziło o kulturową różnorodność, poszanowanie różnic, szacunek do historii. Nasze miasteczko ma wyjątkową historię kontaktów z Onondagami" - mówi dyrektor szkoły Mark Mondanaro. Rzeczywiście, położone 10 mil od Syracuse LaFayette graniczy z rezerwatem Narodu Indian Onondaga, duchowym centrum Konfederacji Irokezów.

Większość dzieci Onondagów przez pierwsze 8 lat chodzi do szkoły podstawowej w rezerwacie, a potem - do szkoły średniej w LaFayette. Tubylczy Amerykanie stanowią około 23% spośród 500 uczniów tej szkoły. Przedstawiciele Onondagów mówią, iż od 30 lat starają się o wywieszenie swojej flagi przed szkołą, do której uczęszcza większość ich dzieci. Ich zdaniem byłby to gest zbliżający dobrych sąsiadów, uznający lokalna różnorodność i oddający szacunek Onondagom. W czerwcu rada pedagogiczna jednomyślnie opowiedziała się za wywieszeniem flagi Konfederacji przez szkołą w LaFayette.

Przeciwnicy tej decyzji mówią, że jest wiele innych sposobów uhonorowania Onondagów, takich jak wystawy czy pozalekcyjne zajęcia i spotkania edukacyjne. Zwracają też uwagę, że przed szkołą podstawową w rezerwacie Indian nie ma flagi amerykańskiej. Indianie odpowiadają, że flagi USA i Kanady wisza nad boiskiem do lacrosse, gdzie odbywa się większość spotkań rezerwatowej społeczności. Zdecydowana większość uczniów nie ma nic przeciwko wywieszeniu flagi, a pomysł był wcześniej szeroko dyskutowany na lekcjach. "To dla nas ważne. Nareszcie czulibyśmy się u siebie" - podkreślają indiańscy uczniowie z LaFayette.

Linia łącząca romby - symbolizujące poszczególne narody irokeskie - na fladze Konfederacji to symbol ścieżki pokoju. Białe drzewo w centrum to sosna - Wielkie Drzewo Pokoju, symbol Onondagów. Większość uczestników sporu o flagę zgadza się na szczęście, iż powinien on zostać rozstrzygnięty pokojowo i bez szkody dla relacji między uczniami i ich rodzicami, niezależnie od ich pochodzenia. Flaga Pokoju nie powinna dzielić sąsiadów.

Oprac. Cień