Leonard Peltier pozostanie w więzieniu

Obrońcy 59-letniego Leonarda Peltiera nie zdołali przekonać sędziów do przyspieszenia wyznaczonego na rok 2008 posiedzenia Komisji ds Spraw Ułaskawień w sprawie warunkowego zwolnienia działacza AIM, uwięzionego od blisko 27 lat za zamordowanie dwóch agentów FBI podczas głośnego "incydentu w Oglala" w rezerwacie Pine Ridge w czerwcu 1975 roku. Po wysłuchaniu 19 września 2003 roku argumentów obu stron trójka sędziów Sądu Apelacyjnego 10. okręgu w Denver wydała 4 listopada niekorzystne dla Peltiera orzeczenie.

Sędziowie potwierdzili co prawda, że podczas procesu Peltiera miały miejsce błędy i nadużycia ze strony rządowej, i że brak jest bezpośrednich dowodów, że to Peltier zamordował obu agentów. Jednak za "wystarczająco uzasadnioną" sąd uznał wcześniejszą decyzję Komisji do Spraw Ułaskawień, która odebrała temu najsłynniejszemu tubylczemu więźniowi politycznemu w USA szansę wyjścia na wolność przed rokiem 2008.

Jako podstawę tej dość niecodziennej w praktyce sądowej w USA decyzji podano samą obecność Peltiera na miejscu zbrodni - a więc "pomoc i współudział" w niej, dramatyczne okoliczności śmierci agentów - zabitych z bliskiej odległości, podjętą przed laty przez Peltiera próbę ucieczki z więzienia oraz konsekwentne odmawianie przez niego przyznania się do winy lub wskazania innych sprawców morderstwa.

Denver, 19.09.2003

Dla obrońców i sympatyków Leonarda Peltiera nie jest to zaskoczenie, lecz kolejny dowód uzależnienia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości od nacisków politycznych. Dlatego rozważają zarówno wniesienie odwołania do sądu apelacyjnego w pełnym składzie, jak i zabieganie u kandydatów na kolejnego prezydenta USA (zwłaszcza u demokratów) o ułaskawienie indiańskiego działacza po ewentualnym zwycięstwie wyborczym za rok.

Aktualizacja: 19 kwietnia 2004 Sad Najwyższy odrzucił apelację obrońców Leonarda Peltiera od wyroku Sadu Apelacyjnego, ktory wczesniej odrzucił wniosek obrony o przyspieszenie wyznaczonego na 2008 rok terminu kolejnego przesłuchania w sprawie ewentualnego warunkowego zwolnienia lidera AIM z więzienia. Peltier skazany został na podwójne dożywocie za udział w zastrzeleniu dwóch agentów FBI podczas tzw. "incydentu w Oglala" w rezerwacie Pine Ridge 26 czerwca 1975 i od tamtej pory jego obroncy z LPDC walcza bezskutecznie o jego wczesniejsze warunkowe zwolnienie lub ułaskawienie przez prezydenta.

Oprac. Cień