Czarna przyszłość czarnych Seminoli

Jedna z niewielu XIX-wiecznych fotografii zwiadowców - czarnych Seminoli

Władze plemienne Narodu Seminoli z Oklahomy odmawiają uznania za pełnoprawnych członków plemienia grupy około 2500 tzw. czarnych Seminoli, będących potomkami Indian z Florydy i zbiegłych murzyńskich niewolników. Seminole ci tworzą obecnie dwie z czternastu grup w ramach plemienia i zamieszkują w większości okolice miast Wewoka i Oklahoma City w stanie Oklahoma.

Czarni Seminole ubiegają się o należne wyłącznie członkom tego plemienia uprawnienia społeczne, takie jak stypendia szkolne, czy zwrot kosztów pogrzebu. Przywileje te przysługują członkom Narodu Seminoli dzięki decyzji sądu z 1990 roku o przyznaniu im 56 mln dolarów odszkodowania za ziemie utracone na Florydzie w 1823 roku. W wyniku przymusowego przesiedlenia tzw. Szlakiem Łez ich przodkowie znaleźli się w Oklahomie.

Biuro do Spraw Indian (BIA) uznało, że czarni Seminole nie są uprawnini do udziału w odszkodowaniu, ponieważ do roku 1866 nie byli uznawani oficjalnie za członków plemienia. Odmówiło też wydania czarnym Seminolom tzw. Świadectw Posiadania Indiańskiej Krwi.

We wrześniu 2003 roku Sąd Apelacyjny 10. Okręgu podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego, oddalającą pozew czarnych Seminoli przeciwko Biuru do Spraw Indian. Zdaniem sądu nie wyczerpali oni jeszcze wszystkich możliwości postępowania administracyjnego. Sąd uznał też, że czarni Seminole mogą wystąpić z roszczeniami wobec Narodu Seminoli z Oklahomy. Suwerenny status indiańskich plemion nie pozwala jednak pozywać ich przed sądy federalne. Dlatego roszczenia czarnych Seminoli może czekać czarny los.

Zobacz też angielskojęzyczne strony o czarnych Seminolach:

http://www.bnaa.org/founders/

http://www.texancultures.utsa.edu/seminole/blackseminoleintro.htm

http://condor.depaul.edu/~dgitomer/webrel300/BlkSeminoleWmn.html

http://www.napa.ufl.edu/2001news/slave.htm

http://www.nativestock.com/SOUTHEAST.HTM

Oprac. Cień