Bibliografia 1. Antropologiczne wędrówki po kulturze, red. Wojciech J. Burszta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996.


 1. Arbiszewski Krzysztof, Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej, "Kultura Współczesna" 1998, nr 1- 2.


 1. Awin Arkadiusz, Puszczaństwo końca XX wieku, "Na tropie" 1997, nr 4(69).


 1. Bartuszek Przemysław, Indianistyczne ruchy w Polsce i na świecie, "Społeczeństwo Otwarte" 1998, nr 2 (20).


 1. Bauman Zygmunt, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.


 1. Bauman Zygmunt, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, tł. Janina Bauman, PWN, Warszawa 1995.


 1. Berne Eric, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1994.


 1. Beźnic Szymon, Kontrkultura po indiańsku- charakterystyka Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, "Nomos" 2000, nr 30/31.


 1. Bęben Wojciech, Rosiński Franciszek M., Stosunek społeczności pierwotnej do przyrody, "Człowiek i Przyroda" 1997, nr 6 .


 1. Buchowski Michał, Burszta Wojciech, O założeniach interpretacji antropologicznej, PWN, Warszawa 1992.


 1. Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S- ka Wydawnictwo s.c., Poznań 1998.

 1. Castaneda Carlos, Nauki Don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui, tł. Adam Szostkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991.


 1. Cerwinka-Brka Jerzy, Woodcraft - leśna wiedza i leśne braterstwo w: Leśny almanach, wybór i tł. Milan Klimanek, Walden, Katowice 1999.


 1. Clifford James, Kłopoty z kulturą, Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tł. Ewa Dżurak, Joanna Iracka, Ewa Klekot, Maciej Krupa, Sławomir Sikora, Monika Sznajderman, KR, Warszawa 2000.


 1. Cooper James Fenimore, Pionierowie, tł. Tadeusz Evert, Iskry, Warszawa 1990.


 1. Crosby Alfred W., Imperializm ekologiczny. 900- 1900, tł. Maciej Kowalczuk, wyd. PIW, Warszawa 1999.


 1. Curwood James Oliver, Włóczęgi Północy, tł. Jerzy Marlicz, Iskry, Warszawa 1989.


 1. Czachowski Hubert, Marciniak Tomasz, Indianie sentymentalni: etnosocjologia komiksu i dziecięcych figurek, "Zabawy i Zabawki" 1998, nr 3.


 1. Devall Bill, Sessions George, Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, że natura coś znaczy, tł. Elżbieta Margielewicz, Pusty Obłok, Kraków1995.


 1. Dilthey Wilhelm, O istocie filozofii i inne pisma, tł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, PWN, Warszawa 1987.


 1. Dobroczyński Bartłomiej, New Age, Znak, Kraków 2000. 1. Dżurak Ewa, Literatura i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej, "Konteksty" 1995, nr 3- 4 (230- 231).

 1. Eastman- Ohiyesa Charles A., Abecadło indiańskiego zwiadowcy, tł. Milan Klimanek, Tadeusz Wyrwalski, Walden, Katowice 1998.


 1. Encyklopedia Popularna PWN, red. Rafał Łąkowski, PWN, Warszawa 1982.


 1. Filipiak Marian Od subkultury do kultury alternatywnej: wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999


 1. Foucault Michel, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tł. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa 1993.


 1. Godyń M., Gawędy Bena Hunta, "W Kręgu Wodzów" 1990, nr 1-2.


 1. Hario Joy, Wiersz z orłem, tł. Marek Maciołek w: Zbiór tekstów indiańskich. Dobro będzie ci dane, Wydawnictwo Grupy Działań Twórczych, Chodzież 1991.


 1. Huxley Aldous, Filozofia wieczysta, tł. Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Środa, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1989.


 1. Janion Maria, Zmierzch Paradygmatu, w: Maria Janion, "Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś", wyd. Sic!, Warszawa 1996.


 1. Jawłowska Aldona, Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa 1975


 1. Jurczyński Jerzy, Pogrobowiec, czyli rzecz o westernie (1980- 1993), "Iluzjon" 1994, nr 2 (54).


 1. Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.


 1. Kmita Jerzy, O kulturze symbolicznej, COMUK, Warszawa 1982


 1. Kowalska Bożena, Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Arkady, Warszawa 1989.


 1. Kubiak Anna E., Klimaty New Age- strefy, pogranicza, prognozy, "Przegląd Religioznawczy" 1997, nr 4 (186).


 1. Kulasiewicz Jagoda, Głęboka ekologia Arne Naessa, Zeszyty Edukacji Ekologicznej "Pracowni na rzecz wszystkich istot" 1993, zeszyt 6.


 1. Lacroix Michel, Ideologia New Age, tł. Magdalena Gałuszka, Książnica, Katowice 1999.


 1. Levi-Stauss Claude, Spojrzenie z oddali, tł. Wincenty Grajewski, PIW, Warszawa 1993.


 1. Levi-Strauss Claude, Eribon Didier, Z bliska i z oddali, tł. Krzysztof Kocjan, Opus, Warszawa 1994.


 1. Levi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, tł. Andrzej Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969.


 1. Levi-Strauss Claude, Smutek tropików, tł. Aniela Steinberg, Opus, Łódź 1992.


 1. Lewicka Joanna, Indiański światopogląd ekologiczny a kształtowanie się panindianizmu, "Lud" 1998, tom 80.


 1. Litwiniszyn Aldona, New Age - "nowy" paradygmat kultury, "Przegląd Religioznawczy" 2001, nr 3- 4.s


 1. Lyotard Jean- Franqois, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997.


 1. May Karol, Czarny Mustang, tł. Maria Szmatowicz i Marianna Świętek, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1989.

 1. Medicine Eagle Brooke, Być wojownikiem, tł. Anna Zygmunt, Marek Nowocień, w: Zbiór tekstów indiańskich. Dobro będzie ci dane, Wydawnictwo Grupy Działań Twórczych, Chodzież 1991.


 1. Michalik Leszek, Indianie obu Ameryk. Wampum i poncho. Tradycyjne rękodzieło Indian Ameryki Północnej i Łacińskiej, W&P, Kwidzyn 1997.


 1. Michalik Leszek, Wojownicy gwiaździstych tarcz, Miniatura, Kraków 1999.


 1. Myerhoff Barbara G., Pejotlowe łowy, Sakralna podróż Indian Huiczoli, tł. Andrzej Szyjewski, Znak, Kraków 1997.


 1. New Age- nowe oświecenie?, red. Anna Brzezińska, Krzysztof Bondyra, Jowita Wycisk, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.


 1. Niedek Mikolaj, Filozofia kultury czy cywilizacji?, "Przegląd Humanistyczny" 2001, nr 2.


 1. Niedźwiedź Anna, Cywilizacja - natura, "Opcje" 1995, nr 4.


 1. Nowaczyk Mirosław, Antynomie nowej duchowości, "Przegląd Religioznawczy" 1997, nr 4 (186).


 1. Nowicka Ewa, Indianin nie z westernu, w: Obrazy świata białych, red. Andrzej Zajączkowski, PIW, Warszawa 1973.


 1. Nowicka, I. Rusinowa, Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1988.


 1. Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Universitas, Kraków 1994.


 1. Ossowski Stanislaw, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", Warszawa 1948.


 1. Pawluczuk Włodzimierz, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, PWN, Warszawa 1972.


 1. Pożarowszczyk Alina, Carlos Castaneda: wielki mistyfikator czy reporter Nieznanego?, "Akcent" 1993, nr 3 (53).


 1. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. Halina Zgółkowa, "Kurpisz", Poznań 1996.


 1. Przybysz Piotr Jan, Źródła estetyki nowej duchowości, "Przegląd Religioznawczy" 1997, nr 4 (187).


 1. Rachwał Tadeusz, History. Of Indians w: "We are all Indians": violence, intolerance, literature, Wojciech Kalanga, Tadeusz Sławek, PNUŚ, Katowice 1990.


 1. Rodi Frithjof, Kultura i cywilizacja: (próba nowego ujęcia zdewaluowanej pary pojęć), tł. Krzysztof Guczalski, "Kultura Współczesna" 1999, nr 1.


 1. Rorty Richard, Heidegger, Kundera, Dikens, tł. M. Kwiek, w; Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty'ego, red. A. Szahaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.


 1. Said Edward, Orientalizm, tł. Witold Kalinowski, PIW, Warszawa 1991.


 1. Sarjusz-Wolski Marek, Indiańska droga (sami siebie nazwali ambasadorami czerwonoskórych), "Przegląd Tygodniowy" 1986, nr 39.


 1. Serafin Ewa, Vincenza wtajemniczenie w naturę, "Literatura Ludowa" 1998, nr 1.


 1. Seton Ernest Thompson, Poselstwo Indianina, tł. Tadeusz Wyrwalski, Biblioteczka Walden, Katowice 1994.


 1. Seton Ernest Thompson, Zwitek kory brzozowej woodcraftu, tł. Milan Klimanek, Walden, Katowice 1992.


 1. Słownik języka współczesnego języka polskiego, red. Elżbieta Wierzbicka, Reader's Digest, Warszawa 1998.


 1. Słownik pojęć filozoficznych, red., Władysław Krajewski, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1996.


 1. Słownik Socjologiczny, red. Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Graffitti BC, Toruń 1997.


 1. Sobolewska Anna, Przyroda i pustka w sztuce i myśli wschodu, "Konteksty" 1995, nr 1 (228).


 1. Stomma Ludwik, Natura: kultura, "Konteksty" 1997, nr 1- 2.


 1. Sudak Aleksander, Leksykon 300 najsłynniejszych Indian, Akcydens, 1995 Poznań.


 1. Szewczyk Wiesław, Postmodernizm i New Age we wspólnej przestrzeni, "Społeczeństwo Otwarte" 1996, nr 50.


 1. Szklarscy Krystyna i Alfred, Złoto Gór Czarnych, Śląsk, Katowice 1984.


 1. Śliwerski Wojciech, Ernest Thompson Seton, "Drużyna- propozycje" 1982, nr 5- 7.


 1. Tischner Józef, Filozofia dramatu, Znak, Kraków 1998.


 1. Todorov Tzvetan, Podbój Ameryki. Problem innego, tł. Janusz Wojcieszak, Aletheia, Warszawa 1996.


 1. Tokarska-Bakir Joanna, Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzeźroczystej, "Konteksty" 1995, nr 1 (228).


 1. Tokarski Stanisław, Orient i Kontrkultury, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.


 1. Tomasiewicz Jaroslaw, Stare religie Nowej Ery. Główne nurty współczesnego neopoganizmu, "Nomos" 1994, nr 5- 6.


 1. Tomicka Joanna, Tomicki Ryszard, Drzewo życia: ludowa wizja świata i człowieka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975.


 1. Tyralska-Wojtycza Elżbieta, Stojak-Ślęczek Ewa, Człowiek a przyroda w kulturze Indian i współczesności: (scenariusz Światowego Dnia Ochrony Środowiska), "Aura" 1997, nr 5.


 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. Jan Wojnarski, PWN, Warszawa 2002, tom 12.


 1. Wyrwalski Tadeusz, Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902- 1939, Harcerska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1990.


 1. Zawiślak Małgorzta, Bizony ciągle tańczą (Polscy "Indianie" to nieodrodne dzieci New Age, które próbują odnaleźć zatraconą w kulturze zachodu harmonię ze światem, "Przegląd Tygodniowy" 1996, nr 21.


 1. Zieleniewski Marek, Indianie z dorzecza Wisły, "Wprost" 1986, nr 21.

Bibliografia publikacji indianistycznych


 1. "Absaroka", rocznik 1999, nr 10.


 1. "Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian", rocznik 1996, nr 38, wyd. Zarząd Główny PSPI, ul Magiera 5/22, Warszawa.


 1. "Droga", Szamanizm, Apache, Pow Wow, roczniki 1998 i 1999, nr 1, 2, ul. Sienkiewicza 4/10, Sztum.


 1. "Heyoka", rocznik 2001, nr 8, ul. Chrzanowskiego 8/9, Bytom.


 1. "Hoćoka" Kwartalnik Poświęcony Kulturze Lakockiej, rocznik 2002, nr 13 i 14, ul. Gdańska 45, Giżycko.


 1. "Huilimapu", rocznik 2002, nr 21, Sulęcin, ul. Długa 51, Sulęcinek.


 1. "Informator PRPI. Na Tropie", roczniki 1995, 1999 i 2000, nr 0- 5 i 38- 40, Kalisz- Łódź.


 1. "Kayas Ochi", Biuletyn Informacyjny Sztumskiego Koła Zainteresowań Kulturą Indian "Stowarzyszenie Żółwi" roczniki od 1990-2001, nr 1- 50 (z brakami), wyd. Koło Zainteresowań Kulturą Indian "Stowarzyszenie Żółwi", ul. Reja 13, Sztum.


 1. "Keyah", nr 9, wyd. Łódzki Klub Przyjaciół Indian.


 1. "Ononkwa", rocznik 1995, nr 5, Kalisz- Wolsztyn.


 1. "Pohikeri", rocznik 2000- 2001, nr 20 i 22, Żelazny Most 42, Polkowice 3.


 1. "Saukenuk", Pismo Przyjaciół Indian, rocznik 1997, nr 2, ul. Wyzwolenia 6/35, Mońki.


 1. "Tatanka".


 1. "Tawacin" Pismo Przyjaciół Indian, roczniki od 1985-2001, nr 1-53, wyd. Tipi, ul. Łąkowa 3, Wielichowo.


 1. "Wabeno" Człowiek Świtu, roczniki od 2000-2003, nr 17-50, Chorzów-Kalisz.


 1. "Walam Olum", nr 6, Plac Wojska Polskiego 4, Turek.


 1. "Wampum", Periodyk Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, rocznik 1996, nr 2, ul. Piastów 7a/9, Zdzieszowice.


 1. "Witka", nr 8.


Bibliografia wykorzystanych stron internetowych


 1. http://neopoganie.w.interia.pl.


 1. http://strony.wp.pl/wp/biala.sowa


 1. http://www.ef.most.org.pl


 1. http://www.etsetoninstitute.org


 1. http://www.huuskaluta.com.pl


 1. http://www.indianie.eco.pl


 1. http://www.kondor.hm.pl


 1. http://www.poganin.most.org.pl


 1. http://www.rnrz.most.org.pl


 1. http://www.sunbear.most.org.pl


 1. http://www.taraka.most.org.pl


 1. http://www.tipi.pl


 1. http://www.wapiti.waw.pl


 1. http://www.wsb-nlu.edu.pl