MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY


Celem konkursu jest:
REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


  1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas IV – VI.

  2. Zadaniem biorących udział w zabawie jest:  1. Uzupełnione karty pracy oraz ilustracje należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Szczecinku do dnia 25 kwietnia 2005r.

  2. Zakończenie konkursu odbędzie się 13 maja 2005r., a nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni oficjalnymi listami na tydzień przed rozdaniem nagród.

  3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.KARTA PRACY: ...................................................................................................

(Tu wpisz autora i tytuł przeczytanej książki)


I. Przedstaw w dwóch zdaniach głównego bohatera swojej książki:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Wypisz z książki cytat przedstawiający:

  1. wygląd zewnętrzny głównego bohatera:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. cechy jego charakteru, umysłu lub uosobienia – nazwij je obok cytatów:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. umiejętności:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. indiańskie tradycje, zwyczaje, styl życia, stroje itp.:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


III. Z którym bohaterem książki chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A teraz proszę podkreśl wybraną przez Ciebie odpowiedź:

1. Czy wypełnianie karty pracy było:

bardzo łatwe łatwe trudne bardzo trudne

2. Czy dzięki książce dowiedziałeś się czego ciekawego o Indianach?

Tak Nie

3. Jakie książki lubisz czytać, o czym lubisz czytać?

.......................................................................................................................................................Twoje imię i nazwisko:.................................................................................................................

Nazwa szkoły, w której się uczysz:..............................................................................................

Klasa: ................

Imię i nazwisko Twojego nauczyciela – opiekuna:.....................................................................