W dniach 17-19 października na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyły się Dni Kultury Tubylczych Amerykanów oraz Konferencja pt. W DUCHU SZALONEGO KONIA? Dla podkreślenia ich charakteru, chciałem aby całe przedsięwzięcie odbywało się pod szyldem Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, organizacji może nieformalnej, ale dającej mi poczucie mocnego fundamentu do takich działań. I chociaż imprezy te organizowane były przeze mnie, mam pełną świadomość, że bez pomocy innych osób, przyjaciół z Ruchu, znajomych a także wielu nieznajomych, całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, a . którzy często spontanicznie ale z entuzjazmem włączyli się do prac organizacyjnych.

Nie mogę wymienić wszystkich, niemniej chciałbym szczególnie bardzo serdecznie podziękować Mirkowi i Kasi Sprengerom za wielkie wsparcie podczas wielomiesięcznych przygotowań, Ewie Stańskiej i Beacie Jasieckiej oraz Markowi Nowocieniowi za niezawodne tłumaczenia a zespołom Huu Ska Luta oraz Dream Keeper za pokaz tańców pow wow. Dziękuję również wszystkim studentom i pracownikom Uniwersytetu, a także innym osobom z poza Uczelni, którym chciało się coś zrobić dla środowiska.

Dziękuję także wszystkim prelegentom, także moim Gościom z zagranicy: Włoszkom Flavii i Sandrze Bussata za to, że chętnie pokonały ponad cztery tysiące kilometrów aby podzielić się z nami swoim ciekawym, chociaż kontrowersyjnym punktem widzenia na temat okoliczności bitwy nad Little Big Horn oraz jej skutkami w odniesieniu do dnia dzisiejszego a także Panu Jamesowi A. Wolfe, Attache Kulturalnemu Ambasady USA w Polsce, za ciekawy głos społeczności amerykańskiej w sprawie Pierwszych Narodów a samej Ambasadzie za finansowe wsparcie przedsięwzięcia.

Jednocześnie mam nadzieję, że Konferencja pozwoliła nam nieco szerzej spojrzeć na niektóre historyczne czy współczesne aspekty indiańskiej rzeczywistości, chociaż nie mam żadnej wątpliwości,  że dalej będziemy szukać odpowiedzi na pytanie czy powinno się kiedyś i można dzisiaj budować nasz świat wyłącznie W DUCHU SZALONEGO KONIA?

ADAM   PIEKARSKI