Marek Nowocień
PRPI wczoraj, dziś i jutro

I N D E K S

Treść: I, II, III, IV
Indeks: I, II, III, IV

nic nie trwa wiecznie
PRPI oparł się wpływom
przeciwstawne stereotypy
po II wojnie światowej
najstarsze przekłady
dzieła polskich autorów
coraz liczniejsze reportaże
polskie prace naukowe
placówki misyjne
ksiazki
westerny
filmy dokumentalne
placówki muzealne
okazjonalne wystawy
Stanisław Supłatowicz
inspiracje
Stefania Antoniewicz
za wzorem i namową Babci
listy za Ocean
korespondencja z liderami
jak poznać Indian
kopie listów z lat 1963-64
Klub Przyjaciół Indian
zbliżone cele dużo później
spotykało się wiele osób
rewanżować się Indianom
miano "Indiańskiej Babci"
James Brenner
"Pochowaj me serce"
u Babci bywali
do Babci zwracali się
kilka pierwszych ośrodków
Sztum
Chodzież
Puck
Rzepin
grupy miłosników Indian
szukali kontaktów
idea ogólnopolskiego zlotu
nad Jeziorem Strzeleckim
nazwa PRPI
nie zyskały poparcia
główne cele ruchu

Treść: I, II, III, IV
Indeks: I, II, III, IV

nowe zjawisko
trzy okresy
pierwsze zloty
zloty jubileuszowe
jedyne wówczas tipi
"indianistyczna" etykieta
X Zlot
XVIII Zlot
w 1986 r. pierwszy raz
pokazać siebie
stałe miejsca zlotów
wewnętrzne podziały
w okresie transformacji
ogólne spotkania zlotowe
"obozowa policja"
"ulica handlowa"
wsród nowych zjawisk
obwoływacze
dzieci
kobiety
zlotowe faktorie
picie alkoholu
dosc bezpieczne zloty
ubierano się na zlotach
dyskusje o przebieraniu się
zlotowe ceremonie
spotkania w kręgu
ogólne palenie fajki
Zlotowy Wampum
Rada Zlotu
ceremonie z użyciem fajki
nie wszyscy Indianie
ceremonia "Hunka"
szałasy potu
szałasy mają charakter
szałasom towarzyszą
New Age
obrzęd okadzania
indiańska duchowość
zlotowa etykieta
doroczne letnie Zloty
"od zlotu do zlotu"
uczestnictwo w zlotach
rekreacyjnie
merkantylnie
łagodzić konflikty pokoleń
trwała życiowa pasja
ponad ćwierć wieku
ludzie z pierwszego zlotu
zlotowy "staż"

Treść: I, II, III, IV
Indeks: I, II, III, IV

sieć wymiany
grupy regionalne
indiańskie pisma
próby tworzenia gazetek
"Tawacin"
Wydawnictwo "Tipi"
"Kayas ochi"
"Biuletyn Informacyjny"
"Na tropie"
"Wabeno"
inne pisma
sesje popularnonaukowe
zapraszani na sesje
konferencje zagranicą
aktywność intelektualna
próba ożywienia
Euromeetingi
delegacje PRPI
działalność wspierająca
petycje
pomoc charytatywna
obojętność
informować społeczeństwo
przekłady
własne artykuły
autorskie prace
oceniać wartość
prace naukowe
kariery naukowe
pokazny wybór
struktury formalne
tematy polityczne
kontakty z władzami
PSPI
statutowe cele PSPI
główne przedsięwzięcie
inne indiańskie biegi
jednodniowe biegi
biegowe doświadczenia

Treść: I, II, III, IV
Indeks: I, II, III, IV

zbiorowe działania
Festyn "Indianie dzieciom"
obchody 500-lecia
wystawa
demonstracje
Indianie Ameryki Pd.
wizyty
Dennis Banks
Bobby Castillo
Puksu Igualikinya
Frank Dreaver
okres świetności
reaktywowanie PSPI
nie brak pomysłów
rozmaite możliwości
ostatnie 5-6 lat
Fiesta w Gołuchowie
"Kondor"
działania komercyjne
"indiańskie wioski"
"obozy indiańskie"
zespoły
nagrania
profesjonalizują się
w planach są
rozterki i konflikty
oskarżenia
zamykanie się
"Takini"
alienacja
nadzieja Ruchu
zmiany w kontaktach
indiańscy artyści
polskie korzenie i związki
ożywienie
James Robideau
Zawiniątko Ruchu
Internet
www.indianie.eco.pl
świadomość instnienia
przykłady możliwości
w krajach Europy
nigdzie w Europie
mamy wiele słabości
oprze się zmianom
nikt nie da gwarancji
żyjemy w kręgu
gdyby nie Indianie


Powrót do góry