XXVI Zlot PRPI
XXVI Zlot PRPI Lubiatowo 2002
w fotografiach Krzysztofa Sniocha