Rada Zlotu 2004


Lista członków Rady Zlotu (i ich zastępców)
obecnych na co najmniej jednej naradzie Rady Zlotu podczas XXVIII Zlotu PRPI - Sypniewo 2004


- Roman Bala (Swarzędz)
- Rafał Cieślak (Warszawa)
- Aleksander Danyluk (Warszawa/Racibórz)
- Marek Długosz (Gostków Stary)
- Ireneusz Fehrman (Sztum)
- Jacek Gawroński "Gawron" (Piła)
- Wiesław Karnabal "Niedźwiedź" (Sztum)
- Konrad Konarzewski (Koszalin)
- Piotr Kozyra "Fiedia" (Gdynia)
- Dariusz Lipecki (Toruń)
- Marek Nowocień (Ząbkowice Śl.)
- Bogdan Płonka (Katowice)
- Andrzej Rutkowski "Siuks" (Konstantynów Łódzki)
- Jan Rzatkowski (Sztum)
- Leon Rzatkowski (Sztum)
- Paweł Wolak "Wilk (młody)" (Szczawno Zdr.)
- Henryk Wróbel "Wilk (stary)" (Rumia)
- Zdzisław Wszołek "Ranores" (Uniejów)


(z uwagi na prawo do ochrony danych osobowych oraz ograniczoną rolę członków Rady pomiędzy zlotami nie publikujemy pełnych danych adresowych członków Rady Zlotu, choć są one dostępne m.in. za pośrednictwem wielu uczestników PRPI)

Podczas XXVIII Zlotu PRPI - Sypniewo 2004 Rada Zlotu postanowiła, że:
- Ustalenia Rady będą spisywane przez Marka Nowocienia z Ząbkowic Śl. i przekazywane do wiadomości publicznej.
- Rada reprezentuje wszystkich zlotowiczów, ale - jak u większości Indian - składa się wyłącznie z mężczyzn.
- Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że w sprawach szczególnych postanowi inaczej.
- Każdy członek Rady ma prawo rekomendowania do Rady nowych członków.
- Członkowie Rady płacą za uczestnictwo w zlocie na zasadach ogólnych.
- Rada uznaje jednogłośnie, że Janusz Pijanka (tzw. "Okla-tey") z Klonowej oraz Tomasz Baeumler ("Korkos") z Wrocławia nie reprezentują Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian i nie powinni być akceptowani na zlotach i innych imprezach PRPI.
- Prawo do organizacji XXIX Zlotu PRPI w 2005 roku - i zlotowy wampum - otrzymał Wiesław Karnabal ("Niedźwiedź") ze Sztumu. Zlot odbędzie się w dniach 29.07 - 07.08.2005 roku w okolicach między Kwidzyniem i Malborkiem.

spisał Marek Nowocien, sierpień 2004

Uwaga: Podczas XXXII zlotu (Łazy 2008) dotychczasowa Rada Zlotu rozwiązała się, rekomendując uprzednio Organizatorowi Zlotu sposób powołania nowej Rady.