Sprawa Mount Graham

Dzil Nchaa Si An
ŚWIĘTA GÓRA DLA APACZY SAN CARLOS


© zdjęcie: Els Herten, 1996Żywy kraj - święty kraj

Konsorcjum astronomów, reprezentowane przez University of Arizona, niemiecki Max Planck Institute, włoskie Arcetri Observatory oraz Watykan, buduje kompleks obserwacyjny na szczycie Mount Graham w Arizonie. Góra ta jest schronieniem wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz świętym miejscem Apaczów San Carlos.


Mimo danych, które dowiodły, że Mount Graham nie jest dobrą lokalizacją dla kompleksu obserwacyjnego, a także mimo olbrzymiego ryzyka zakłócenia harmonii tego miejsca, tak niezwykłego z uwagi na jego znaczenie kulturowe i religijne oraz istniejący tu ekosystem, prace nad projektem nadal trwają. Konsorcjum pozostaje głuche wobec protestów Apaczów i ekspertów od ochrony przyrody.

W roku 1987, w mieście Phoenix (Arizona), papież Jan Paweł II wygłosił następujące słowa, skierowane do amerykańskich Indian:


"Popieram was, rdzennych mieszkańców należących do różnych plemion i narodów na Wschodzie, Południu, Zachodzie i Północy, w dążeniu do ochrony i zachowania waszych kultur, języków, wartości i obyczajów, które wielokrotnie służyły wam w przeszłości i które dają wam trwały fundament na przyszłość".


Jednakże mimo powyższej deklaracji poparcia tradycyjnych kultur, Watykan uparcie finalizował konstrukcję obserwatorium na szczycie Dzil Nchaa Si An (zwanego przez Białych Mount Graham).


Mount Graham jako miejsce na teleskopy

  • Smithsonian Institution, Harvard University oraz 24 inne zrzeszone amerykańskie uniwersytety wycofały się z projektu po szczegółowym zbadaniu okolicy,

  • w rankingu proponowanych lokalizacji na obszarze USA, poprzedzonych szczegółowymi badaniami, Mount Graham znalazł się dopiero na 37. miejscu,

  • badania samego University of Arizona wykazały, że na Mount Graham wybrano najgorszą lokalizację dla obserwatorium, nie zapewniającą wymaganej widoczności,

  • badania te również dowiodły, że inne, istniejące już na terenie Arizony obserwatoria mają o wiele lepszą widoczność.

© zdjęcie: Els Herten, 1996

Rezerwat przyrody

Mount Graham jest w istocie unikalnym parkiem przyrody:

  • na tej jednej górze istnieje pięć z siedmiu głównych ekosystemów Ameryki Północnej,

  • żyje tu przynajmniej 18 gatunków zwierząt i roślin, których nie spotka się w żadnym innym miejscu na ziemi,

  • czerwona (ruda) wiewiórka, jeden z najbardziej zagrożonych ssaków w USA, straciłaby 27% swoich najlepszych terenów,

  • już w tej chwili gatunek ten utracił w wyniku prac projektowych 44 z 472 akrów świerkowego i jodłowego lasu, stanowiącego dla niego najlepsze schronienie (1 akr2 = 4047 m2),

  • projekt ten stał się pierwszym projektem Stanów Zjednoczonych w okresie pokoju, który złamał postanowienia Ustawy o Zagrożonych Gatunkach ("Endangered Species Act") oraz ustawy o ochronie środowiska "National Environmental Policy Act".

Święte góry Apaczów

© zdjęcie: Sandra Rambler, 1997

Stanowisko Watykanu

Coyne, Kongress & Clinton


Uaktualnienie

.

©zdjęcie: Els Herten, 1996


Ty!...

TY też możesz sprzeciwić się budowie pozostałych teleskopów, przekazując dalej niniejszą informację oraz pisząc do uczestników konsorcjum. Możesz wydrukować gotowy formularz lub skorzystać z elektronicznej wersji petycji (on-line).

W celu zdobycia dalszych informacji prosimy o kontakt z:

Robert Witzeman, m.d.
4619 E. Arcadia Lane
Phoenix, Arizona 85018
Phone: (602) 840-0052
Fax: (602) 840-3001
email: witzeman@home.com


APACHES FOR CULTURAL PRESERVATION
Wendsler Nosie
P.O. Box 0766
San Carlos, Arizona 85550
Phone&Fax: (520) 475-2494
email: apaches4cultural@theriver.com
url: personal.riverusers.com/~apaches4cultural


APACHE SURVIVAL COALITION
Ola Cassadore Davis
P.O. Box 1237
San Carlos, Arizona 85550
Phone&Fax: (520) 475-2543

© zdjęcie: Mt. Graham Coalition, 2001


KOLA International Campaign Office
Van Boeckel St. 20
B-1140 Brussels
Belgium
Phone: +32-2-241-8322
email: kolahq@skynet.be

© zdjęcie: Els Herten, 1996Nie teleskopom na Dzil Nchaa Si An!!!

Domagamy się poszanowania dla kultury Apaczów San CArlos i ich praw do religii.
Więcej informacji o Mount Graham
cougar.ucdavis.edu/nas/varese/122/Spring96/graham/

Ostatnia aktualizajia: 08/01/2003

Tłumaczenie ze strony APACZE - http://apacze.div.pl/