Polska Grupa Poparcia Leonarda Peltiera
(Leonard Peltier Support Group - Poland)

pasek
 

Serwis informacyjny PGPLP (1997-98)

na podstawie wiadomości własnych i przekazywanych przez:

Komitet Obrony Leonarda Peltiera
(The Leonard Peltier Defense Committee)
P.O.Box 583, Lawrence, Kansas 66044-0584
tel.: (+001) 913-842-5774; e-mail: lpdc@idir.net
http://www.freepeltier.org

pasek

5.05.98 - Peltier musi zapłacić...

4 maja 1998 roku odbyło się oczekiwane od dwóch lat posiedzenie komisji, od której zależy decyzja o ewentualnym wcześniejszym warunkowym zwolnieniu z więzienia Leonarda Peltiera, działacza Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) oskarżonego o zamordowanie dwóch agentów FBI podczas strzelaniny w rezerwacie Pine Ridge 26.06.1975 roku i skazanego po kontrowersyjnym procesie na podwójne dożywotnie więzienie. Filmowane przez ekipę CNN posiedzenie było nieoczekiwanie krótkie i po raz kolejny zakończyło się oddaleniem wniosku o warunkowe zwolni enie Leonarda. Komisja nie dopuściła do głosu nikogo z zespołu reprezentujących go obrońców i wiadomo już, że ewentualny kolejny wniosek o ułaskawienie Peltiera nie będzie rozpatrywany przed rokiem 2008 (według nowych informacji - przed majem 2000).

Leonard Peltier, który już kilka tygodni wcześniej przyznał, że nie bardzo wierzy w pozytywną decyzję komisji "i cały system" uznał przebieg posiedzenia za ukartowany. Jego zdaniem, stwierdzenia członków komisji w rodzaju "rząd nie potrafi udowodnić, kto jest odpowiedzialny za śmierć agentów; ktoś jednak musi zapłacić", czy "rozmawialiśmy z żoną jednego z agentów i ona chce, żebyś tu umarł" świadczą dobitnie o ich nieprzychylnym nastawieniu. Szanse na skuteczne odwołanie się od decyzji oceniane są więc jako znikome.

Jedyną nadzieją na rychłe odzyskanie wolności przez pozostającego w więzieniu od ponad 22 lat Peltiera jest obecnie ułaskawienie go przez prezydenta Billa Clintona lub zgoda sądu na odesłanie go do Kanady na ewentualny wniosek tamtejszych władz, które zgodziły się wydać Peltiera na podstawie sfałszowanych w USA dowodów. Komitet Obrony Leonarda Peltiera apeluje o wysyłanie listów do prezydenta USA i premiera Kanady z prośbą o stosowne kroki a także o pomoc w działaniach mających doprowadzić do zgody władz więziennych na zbadanie i leczenie pogarszającego się zdrowia Leonarda przez lekarzy spoza systemu zamknietęgo lecznictwa więziennego.

pasek

03-05.10.97 Wschodnioeuropejskie Spotkanie Przyjaciół Indian w Ivancicach.

Po majowym spotkaniu w Zdzieszowicach i sierpniowym w Berlinie, kolejne spotkanie wschodnioeuropejskich biegaczy i członków grup poparcia Leonarda Peltiera odbędzie się w tradycyjnym miejscu spotkań czeskich (i nie tylko) indianistów, w stałym obozozie koło Ivancic na południe od Brna. Omówiona zostanie bieżąca sytuacja w grupach poparcia i LPDC, przygotowania do jesiennych akcji na rzecz uwolnienia Leonarda oraz dalsze plany przyjaciół Indian z Europy Środkowej, w tym projektowana wstępnie na 1999 rok wymiana młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz rezerwatów USA i Kanady. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

pasek

 02-06.08.97 - Sprawa Leonarda Peltiera omawiana na Euromeetingu w Berlinie.

Aktualna sytuacja Leonarda po raz kolejny już była przedmiotem warsztatu na europejskim spotkaniu grup poparcia Indian, który w tym roku odbył się w Berlinie. Oprócz przedstawicieli różnych europejskich grup poparcia Leonarda Peltiera w warsztacie wzięło udział wielu przedstawicieli innych organizacji, które w jakiś sposób zajmują się ta sprawą oraz Frank Dreaver, Indianin Kri z LPDC Kanada i Edgar Bear Runner, Lakota Oglala z rezerwatu Pine Ridge. Edgar przedstawił plan grudniowej wizyty delegacji z Pine Ridge w stolicy USA w celu wzięcia udziału w obchodach dnia praw człowieka i  spotkaniu z prezydentem Clintonem mającym ponownie zwrócić jego uwagę na sprawę Leonarda. W czasie tej wizyty w całej Europie mają się odbywać akcje wspierające w postaci kampani faxowych, listowych, itp. oraz inne wydarzenia organizowane przez europejskie grupy poparcia. Głównym wydarzeniem ma być organizowana przez belgijska grupę KOLA trzydniowa akcja w Brukseli, na której mają się zebrać przedstawiciele niemal wszystkich krajów europejskich, w tym Polski.

pasek

29.05.97 - Nowy proces murzyńskiego działacza po 25 latach!

W 25 lat po aresztowaniu, osądzeniu i skazaniu z oskarżenia o zamordowanie w 1968 r. nauczycielki z Santa Monica kalifornijski sąd przyznał prawo do ponownego procesu Elmerowi Geronimo Prattowi. Ten działacz radykalnej murzyńskiej organizacji Czarnych Panter zos tał w 1972 roku skazany na 25 lat więzienia w oparciu o sfabrykowane przez FBI dowody winy. Choć Geronimo Pratt niezmiennie twierdził, iż w chwili popełnienia w Los Angeles morderstwa przebywał w siedzibie organizacji w Oakland, poprzednio 16 razy odmawian o mu prawa do warunkowego zwolnienia lub nowego procesu. Decyzja na jego korzyść zapadła po ostatnim przesłuchaniu, kończącym mozliwości legalnego działania w systemie sądowym USA. Wtedy dopiero wyszło na jaw, że koronny świadek oskarżenia był działającym wśród Czarnych Panter informatorem policji i FBI.

pasek

18.04.97 - Krytyczny raport o centralnym laboratorium FBI

 Trwające przez 18 miesięcy śledztwo w sprawie laboratorium kryminalistycznego FBI w Waszyngtonie zaowocowało krytycznym raportem Departamentu Sprawiedliwości stwierdzającym m.in., że laboratorium jest odpowiedzialne za przedstawianie wadliwych dowodów w wielu ważnych sprawach. Raport określa to jako "błędne postępowanie z dowodami". Dla Komitetu Obrony Leonarda Peltiera to kolejny dowód złej działalności FBI i głębokiego braku szacunku Biura dla praw człowieka obywateli USA.

 Zwolniony dyrektor laboratorium Frideric Whitehurst twierdzi, iż FBI jest odpowiedzialne, między innymi, za "przypadki krzywoprzysięstwa, fabrykowania dowodów i przeszkadzania sprawiedliwości". Senator Charles Grassley wezwał do wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Nic dziwnego, że inspektor Departamentu Sprawiedliwości Michael Bromwich wystapił w telewiz ji NPR z obroną FBI twierdząc, że niektórzy kontrolowani byli "szczerze zaskoczeni, iż sposób w który dochodzili do swoich wniosków nie jest akceptowany naukowo". Czyżby pracownicy z głównego laboratorium kryminalistycznego FBI byli aż tak niewykwalifikowa ni i niekompetentni? Czy tylko usiłują bronić teraz swoich tyłków?

 Nadszedł czas, by wykorzystać te odkrycia do wymuszenia śledztwa Kongresu USA w sprawie Peltiera. Choć dla nas to nic nowego - od lat wiedzieliśmy, że FBI działało w złej wierze, prowadząc śledztwo, preparując dowody, przeszkadzając sprawiedliwości, przygotowując i wymuszając fałszywe zeznania. Chcemy wierzyć, że najnowsze śledztwo otwarło na to wszystko oczy ludzi u władzy. Przypominajcie o tym przedstawicielom społeczeństwa we władzach USA.

pasek

27.03.97 - Wiosenna trasa kampanii "Bring Peltier Home" (Powrót Peltiera do domu) w USA

 Dennis Banks z towarzyszeniem tubylczych muzyków i innych artystów wystąpi wiosną w szeregu miast Wschodniego Wybrzeża, informując opinię publiczną o sprawie Peltiera i wspierając powszechne starania o nakłonienie Prezydenta Clintona do ułaskawienia go.

 20.04.97 - Uniwersytet w Richmond, Virginia. Imprezę otworzą lokalni artyści, w tym grupa Soy Hero i miejscowi tubylczy bębniarze i tancerze. Wystąpią także: Bernard Peoples, Geraldine Harte, Heath St. John i Star Nayea, a Dennis Banks przedstawi historię sprawy Peltiera i dokumenty federalne wskazujące na jego niewinność.

 27.04.97 podczas ceremonii Indiańskiego Dnia Weterana Wszystkich Wojen przed gmachem sądu okręgu Bergen w New Jersey glos zabiorą też Russell Loudhawk i - prawdopodobnie - Floyd Westerman.

 30.04.97 w Ośrodku Katolickim przy Uniwersytecie Nowojorskim oczekuje się wystąąpień mówców z organizacji działających na rzecz uwolnienia Leonarda, dwóch grup bębniarzy i zespołu z Boliwii.

 6.05.97 w Poughkeepsie, New York w ramach kampanii "Bring Peltier Home" wystąpi światowej sławy flecista David Amram.

 Informacje o trasie "BPH" można uzyskać, dzwoniąc pod tel.: (+001) 606-431-2346
 

pasek

21.03.97 - Przywileje telefoniczne Leonarda zawieszone na 60 dni!

 Dziś na 60 dni odebrano Leonardowi dostęp do telefonu. Władze więzienia w Leavenworth uznały arbitralnie, że podczas niedawnej rozmowy telefonicznej Leonarda z indiańskim aktorem i piosenkarzem rapowym Litefootem doszlo do zawarcia transakcji handlowej. Jest to calkowita nieprawda!

 Rozmowa dotyczyla propozycji Litefoota zaprojektowania przez niego nowej koszulki dla LPDC i tego, gdzie mialaby zostać wyprodukowana. W żadnym momencie Leonard nie prosił o pieniądze z koszulki i żaden z nich nie proponowal podczas rozmowy transakcji handlowej. Litefoot prosił jedynie Leonarda o opinię, co jest całkowicie legalne. Komitet Obrony Leonarda Peltiera (LPDC) i "Crazy Horse Spirit", Inc. mają zapisane w swych dokumentach, że Leonard nie może zawierać ŻADNYCH transakcji handlowych. Nie ma do tego prawa.

 Brak telefonu to izolacja od rodziny, przyjaciół i Komitetu Obrony. Wszystko może się wydarzyć i przez wiele dni nie będziemy o tym wiedzieć!

 Z protestami i doniesieniami o postępowaniu władz więzienia można telefonować do:
- Naczelnik Więzienia (Warden) True: tel. (+001) 913-682-8700
- Zarząd Więziennictwa (Bureau of Prisons): tel. (+001) 202-307-3198
 

pasek

12-16.03.97 - Doroczna Konferencja Wielkiej Rady AIM organizowana jest w tym roku w Phoenix przez AIM - Oddział Arizona. Obecni będą członkowie Rady: Larry Anderson, Dennis J. Banks, Clyde Bellecourt, Vernon Bellecourt, Mike Haney, William A. Means, Herb Powless oraz delegaci oddziałów AIM z całego kraju. Wśród omawianych tematów znajdą się: problem używania obraźliwego słowa "squaw" w nazwach geograficznych, sprawa Big Mountain , rzeź bizonów w Montanie, Leonard Peltier , oświata indiańskich dzieci, profanacja tubylczych grobów, odzyskiwanie zabytków i szczątków Indian oraz inne sprawy wniesione przez uczestników konferencji.

 15.03.97, na specjalnym pow-wow w Guadelupe, obok tradycyjnych indiańskich artystów, bębniarzy i tancerzy wystąpi Steven Segal. Z uwagi na tradycyjny charakter ludu Yaqui z Guadelupe podczas występów obowiązuje zakaz używania aparatów fotograficznych i kamer wideo.
 

pasek

26.02.97 - Peltier odzyskał swoją dokumentację medyczną!

 Po wielomiesięcznych staraniach ponad 550 stron dokumentów medycznych ma trafić wkrótce do zespołu jego prawników, zainteresowanych urzedników i lekarzy, którzy zaoferowali ich zbadanie. Mamy nadzieję, iż pomoże to w uzyskaniu przez Leonarda przydziału do lżejszej pracy w więzieniu i w znaczącej poprawie stanu jego przewlekle chorej szczęki. Dziękujemy wszyskim, którzy apelowali w tej sprawie do Zarządu Więziennictwa.
 

pasek

12.02.97 - Bieg o Wolność w USA

12.02.97 - Wniosek AIM o przesłuchanie w Kongresie po porządkach w laboratorium FBI

 Ruch Indian Amerykańskich (AIM) złoży formalny wniosek o Przesłuchanie Kongresowe w sprawie niesłusznego uwięzienia przywódcy AIM Leonarda Peltiera. 6.02.97 mija 21 lat od jego uwięzienia po niesłusznym skazaniu na podstawie sfałszowanych oświadczeń i kłamliwych raportów balistycznych. Dyrektor AIM Dennis Banks i Przewodniczący AIM Clyde Bellecourt złożą trzy odrębne wnioski: do Senackiego Komitetu d/s Indian, do Senackiego Komitetu Sadowniczego i wniosek "amicus curiae" (przyjaciela sądu) o wznowienie przez Sąd Apelacyjny 8. Obwodu przesłuchań w zakresie balistyki i uwolnienie Peltiera do czasu ogłoszenia wyników tych przesłuchań. Podstawą wniosków jest niedawne usunięcie Freda Whitehursta, dyrektora waszyngtońskiego Laboratorium Balistycznego FBI, odpowiedzialnego za 25 lat złej działalności laboratorium.

pasek

8.02.97 - Norma Jean Croy zwolniona po 19 latach z więzienia Chowchilla w Kalifornii!

 W 1978 roku uprzedzona do Indian i złożona wyłącznie z białych ława przysięgłych z Kalifornii skazała - za zastrzelenie policjanta - na karę śmierci Indianina Partica "Hooty" Croya i na dożywotnie wiezienie jego siostrę, 24 letnią Norme Jean Croy. Pomimo uniewinnienia i uwolnienia brata w ponownym procesie w 1990 roku, sądy stanowe odrzucały nadal wszelkie wnioski Normy o ponowny proces lub wcześniejsze zwolnienie. Dopiero ostatnio sąd stanowy uznał istotne naruszenia prawa Normy do obrony podczas pierwotnej rozprawy, a prokuratura stanowa zrezygnowała z wystąpienia z wnioskiem o nowy proces i wycofała akt oskarzenia. Normę Jean Croy zwolniono po 19 latach więzienia... Teraz Peltier?
 

pasek